Formål
Arbeidssøkerne som deltar på jobbsøkerkurset skal øke sine jobbsøkerferdigheter. De skal bli undervist i hvordan de skal håndtere alle steg i jobbsøkerprosessen, fra de første forberedelser via arbeidsmarkedskunnskap, oppsett av CV og utforming av jobbsøknad, til en arbeidskontrakt er signert. Dette vil gjøres gjennom undervisning, øvelser i gruppe og individuelt, og ikke minst ved å jobbe aktivt med jobbsøk på både utlyste og ikke utlyste stillinger.

Varighet
Kurset varer i to uker, mandag-fredag fra 09:00 – 15:00

Kursinnhold
Arbeidsmarkedskunnskap og søknadsprosessen
 • Registrering på Ditt NAV og andre CV-baser

 • Bevisstgjøring av ferdigheter og kompetanse

 • Kilder til ledige stillinger

 • Orientering om arbeidsmarkedet; lokalt, regionalt og nasjonalt, herunder bransjekunnskap og utvikling

 • Mobilitet, yrkesmessig og geografisk

 • Utforming av CV og søknad

  Intervju, ansettelse og veien videre

 • Forberedelse til intervju

 • Intervjutrening

 • Rettigheter og plikter i arbeidslivet

 • Hvordan være aktiv arbeidssøker videre?

  Praktisk informasjon

  Deltakere på kurset må ha med seg følgende alle dager:

 • Kodebrikke/innloggingsinformasjon for tilgang til "Ditt NAV" på nav.no

 • Lunsj

Kurssted:  Hamar, Elverum, Kongsvinger og Tynset

Antall plasser: 16-22

For mer informasjon:

Sigrid Grude Amb, attføringsleder

Mobil: 472 38 846

e-post:        Underleverandør Elverum, Kongsvinger og Tynset: Agena Personal