APSMålet med arbeidsforberedende trening (AFT) er å finne ut hvilke yrker man trives med, hvor mye man klarer å jobbe, og å komme ut i jobb eller utdanning. Vi finner ut hva som skal til for å komme i arbeid, og fokuserer på dette. Vi benytter i hovedsak arbeidstrening i ordinære bedrifter, men har også mulighet i en av våre produksjonsavdelinger. En jobbkonsulent ved Providor vil tilby oppfølging til både deltaker og arbeidsgiver underveis i arbeidstreningsperioden. Vi har jobbkonsulenter som har lang erfaring med å arbeide med ungdom som har droppet ut av skolen, og med voksne som står utenfor arbeidslivet av helsemessige årsaker. Tiltaket AFT kan vare i inntil ett år.

Økonomi
I tiltaksperioden mottar deltaker ikke lønn, men en ytelse fra NAV.

Innsøking
Dersom du tror at AFT hos Providor kan være aktuelt for deg må du ta kontakt med NAV. Det er mulig å komme på besøk for en omvisning og en uformell prat før en eventuell henvisning.

Gjennomføring av tiltaket
Etter at vi mottar henvisningen fra NAV, vil du få en bekreftelse på at vi har mottat henvisningen. Du vil bli innkalt til en samtale med en av våre jobbkonsulenter når det er ledig plass i tiltaket.

Ved oppstart vil du først gjennomgå en kartleggingsperiode slik at jobbkonsulenten blir bedre kjent med deg, din kompetanse og dine egenskaper. Gjennom grundig kartlegging og karriereveiledning forsøker vi deretter å finne en egnet arbeidstreningsplass.

Uansett hvor du prøver deg i arbeidstrening vil du gjennom hele perioden få tett oppfølging fra en jobbkonsulent. Under veis i tiltaket avtales videre planer i trekantsamtaler med din veileder i NAV.

Målet med tiltaket er at du kommer i ordinært arbeid eller utdanning.