Providor tilbyr en rekke arbeidsrettede tiltak der målet er å bistå personer med å finne veien videre. Vi leverer de fleste tiltakene på oppdrag fra NAV, men vi samarbeider også med bedrifter om oppfølging og veiledning av sykmeldte arbeidstakere. Individuell tilpasning står i fokus. Som et utgangspunkt for yrkesvalg får alle deltakere tilbud om å gjennomføre interessekartlegging og karriereveiledning. På bakgrunn av kartlegging utformes gjerne både en plan A og B for veien videre.

Du vil finne mer om de enkelte tiltakene nedenfor. For mer utfyllende informasjon velg "les mer".

Informasjon om Læringsrommet og andre tilbud knyttet til vårt Opplærings- og kompetansesenter finner du her.


Gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbyr Providor arbeid til personer som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, som ønsker å ha en jobb å gå til, men av ulike årsaker har behov for tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidssituasjonen. Providor har i dag en produksjonsavdeling som i hovedsak er bemannet av ansatte i tiltaket, i tillegg til enkelte servicefunksjoner. Det er også mulig og utføre arbeid ute i en ordinær bedrift, som ansatt i tiltaket ved Providor.

Les mer …

Vi har som mål å holde denne siden oppdatert som en informasjonskanal til deg som jobber i NAV. Her kan du finne aktuell informasjon om tiltak og ventetid.

 

Les mer …

Målet med arbeidsforberedende trening (AFT) er å finne ut hvilke yrker man trives med, hvor mye man klarer å jobbe, og å komme ut i jobb eller utdanning. Vi benytter i hovedsak arbeidstrening i ordinære bedrifter, men har også mulighet i en av våre produksjonsavdelinger. En jobbkonsulent ved Providor vil tilby oppfølging til både deltaker og arbeidsgiver underveis i arbeidstreningsperioden. Vi har jobbkonsulenter som har lang erfaring med å arbeide med ungdom som har droppet ut av skolen, og med voksne som står utenfor arbeidslivet av helsemessige årsaker. Tiltaket AFT kan vare i inntil ett år.

Les mer …

Providor har som mål å bidra til å få flest mulig i arbeid. FROG er et virkemiddel for å nå dette målet. Vi har sertifiserte FROG-trenere som tilbyr workshops til deg som ønsker forandring i eget liv, og som trenger motivasjon og selvtillit. Gjennom metodisk trening vil vi bidra til å styrke din identitet, slik at du blir bevisst dine ressurser og kvaliteter, og hvordan du best kan utnytte disse. Vår visjon er å se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Vi vil gjerne bidra til at du når dine drømmer!

Les mer …