Som bedriftsleder møter du kanskje utfordringer i et arbeidsmarked i endring. Krav til effektivitet blir stadig viktigere for å opprettholde konkurranseevnen. Eksempelvis ser du at behovet for teoretiske og digitale ferdigheter blant dine ansatte har blitt større enn hva de var bare for noen år tilbake. Vi opplever at utrygghet og mangel på mestring innen disse ferdighetene, ofte kan føre til økt sykefravær og utstøting fra arbeidslivet. Ved å øke basiskompetansen i digitale arbeidsverktøy hos dine ansatte, vil du, som arbeidsgiver, stå bedre rustet til å møte endringene. Dine faglig dyktige kollegaer vil i enda større grad kunne bidra til utvikling i din virksomhet. Vi tilbyr dere derfor muligheten til å få mer kunnskap om effektiv bruk av digitale kontorstøtte-verktøy, gjennom kursprogrammet for våren 2017.

 

 Wordgrunnleggendevår2017forsidebilde Vår 2017

 ExcelGrunnleggendevår2017

 PowerPointgrunnleggendevår2017 

 Detaljert beskrivelse av kursinnhold

                                                                                   

For spørsmål eller påmelding til kurs, kontakt Jan Tidemansen eller Marion Bakkerud    

 Blå ramme