Som en av de første attføringsbedriftene i Norge tilbyr Providor FROG Online Identity!FROG med sort bakgrunn

Gjennom lyk-z metoden, FROG Online Identity, deltar inntil tolv unge i en fysisk workshop som går over 25 dager fordelt på sju uker. Her skal ungdommene igjennom 5 moduler med temaene Visjon, Identitet, Kommunikasjon, Impact og The Big Leap. Metoden bygger på teorier fra neurofysiologi, kognitive grunnprinsipper, kommunikasjonsteori fra filmfag, leadership og co-active coaching.

I løpet av de sju ukene treningen pågår, skjer det store positive endringer hos deltakerne. De får innsikt i sine egne verdier og unike egenskaper. Deltakerne utarbeider egne fremdriftsplaner og skaper sin egen motivasjon og drivkraft for selv å se verdien av skolegang eller arbeidsliv.

Underveis i programmet og mellom modulene jobber ungdommene på frogs.no, en læringbasert webplattform der de svarer på spørsmål og gjør oppgaver som er knyttet til de ulike temaene. Her kan de også snakke med trenerne og med de andre kursdeltakerne.

Målgruppen er i hovedsak unge og unge voksne som står i fare for å falle ut av samfunnet ved at de har droppet ut av skole eller jobb over lengre tid. Metoden er universell på den måten at den vil kunne benyttes på andre målgrupper. I løpet av 2015 har 23 ungdommer fullført FROG-trening ved Providor. Av disse er 73 % i arbeid, skole, eller annen arbeidsrettet aktivitet.

FROG +

På bakgrunn av våre erfaringer fra de siste par årene introduserer vi fra november 2016 det vi kaller FROG+. Dette innebærer at vi etter de sju ukene med intensiv FROG-trening fortsetter oppfølgingen videre mot overgangen til jobb eller skole i fem uker. I disse ukene gjennomføres det ti individuelle samtaler med veileder, samt to gruppesamtaler sammen med de andre de andre deltakerne fra workshopen. Målet med de individuelle samtalene er å komme fram til en konkret plan med hovedmål, delmål og gjøremål for veien videre. I gruppesamtalene er agendaen å inspirere hverandre, og støtte hverandre i den videre prosessen.

Vi har foreløpig ikke planlagt noen nye kurs, men ta gjerne kontakt for å melde interesse.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mere om dette, må du gjerne kontakte vår FROG-trener Geir Vidar Lierhagen.

Innsøking skjer via NAV. Det er også mulig for andre å kjøpe plass på kurset. Ta kontakt med Providor for mer informasjon.

FROG i media: NRK Puls har fulgt en FROG deltaker gjennom et helt kurs og lar seerne få et innblikk i hva som gjøres for målgruppen ung og utenfor i Norge.

 

Providor har laget film om FROG. Her kan du møte to av våre flotte ungdommer, og høre hva de gjør i dag!