Arbeidsforberedende trening (AFT)

Providor er leverandør av det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Det er per i dag ca. en til to mnd. ventetid i AFT, men dette endrer seg stadig. Ta gjerne kontakt med fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb for mer informasjon. Ungdom blir prioritert.

FROG Online Identity

Som en av foreløpig få arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge tilbyr Providor metoden FROG Online Identity for personer som står utenfor skole og jobb, og som er motivert for en endring i livet. Metoden er utarbeidet for ungdom, men er også godt egnet for andre. Dersom du har kontakt med personer som er i målgruppen,  ta kontakt med Providor! Vi har foreløpig ikke planlagt noe nytt kurs pga. lite innsøking, men ser på saken dersom dette endrer seg.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Providor tilbyr arbeid til personer som mottar uføretrygd gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid. De ansatte utfører arbeidet i en av våre produksjonsavdelinger, eller hos en ekstern samarbeidspartner. Vi har per i dag ledig plass i tiltaket, så vi tar gjerne i mot søknader. Ta gjerne kontakt for oppdatert informasjon og en eventuell førsamtale.

For mer informasjon om de enkelte tiltak kontakt fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb på tlf. 47238846