Arbeidsforberedende trening (AFT)

Providor er leverandør av det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Det er per i dag ca. to mnd. ventetid i AFT, men dette endrer seg stadig. Ta gjerne kontakt med fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb for mer informasjon. Ungdom blir prioritert.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Providor tilbyr arbeid til personer som mottar uføretrygd gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid. De ansatte utfører arbeidet i en av våre produksjonsavdelinger, eller hos en ekstern samarbeidspartner. Vi har per i dag ikke ledig plass i tiltaket, men det er mulig å stå på venteliste. Ta gjerne kontakt for oppdatert informasjon og en eventuell førsamtale.

For mer informasjon om de enkelte tiltak kontakt fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb på tlf. 47238846