Arbeidsforberedende trening (AFT

Providor er leverandør av det nye tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Det er per i dag ca. 3 måned ventetid i AFT, men dette endrer seg stadig. Ta gjerne kontakt med fag- og utvilkingsleder Sigrid Grude Amb for mer informasjon. Ungdom blir prioritert.

FROG Online Identity

Som en av foreløpig få arbeidsinkluderingsbedrifter i Norge tilbyr Providor metoden FROG Online Identity for personer som står utenfor skole og jobb, og som er motivert for en endring i livet. Metoden er utarbeidet for ungdom, men er også godt egnet for andre.

Dersom du har kontakt med personer som er i målgruppen,  ta kontakt med Providor så fort som mulig! Vi vil gjerne ha en samtale med aktuelle deltakere for å informere om hva som kreves, og avklare motivasjon, forut for henvisning. Vår erfaring er at dette er en forutsetning for at tiltaket skal bli vellykket.

Vårhalvåret 2018 gjennomfører vi kun en workshops med oppstart 5. mars. Innsøking skjer til AFT. Skriv i bestillingen at det er ønskelig med FROG som metodikk.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Providor tilbyr arbeid til personer som mottar uføretrygd gjennom tiltaket Varig tilrettelagt arbeid. De ansatte utfører arbeidet i en av våre produksjonsavdelinger, eller hos en ekstern samarbeidspartner. Alle plasser er per i dag besatt, men det er stadig noe utskiftning. Ta gjerne kontakt for oppdatert informasjon og en eventuell førsamtale.

 

For mer informasjon om de enkelte tiltak kontakt fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb på tlf. 47238846