Providor kan  tilby ulike former for kompetanseheving, bl.a. Datakortet, nettstudier og tilrettelagt opplæring i basiskompetanse. Vi leverer stort sett denne type tjenester til NAV, men kan også gjerne skreddersy et opplegg for næringslivet basert på bedriftens behov.

Vi kan også bistå i å søke om støtte til opplæring i bedrift fra det offentlige gjennom ordningen Kompetansepluss.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Ordningen skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

For mer informasjon se Læringsrommet, eller kontakt avdelingsleder Jan Tidemansen.