Over regnbuen der er himmelen blå
Alle drømmer skal vise veien der du skal gå….

arbeidsrettende-tiltak(Alf Prøysen)

Trenger du veiledning for å finne motivasjon for å komme i mål med utdanning, hjelp til å finne ut om du er på rett sted, eller bli tryggere på eget selvbilde og egne valg?

Providor tilbyr karriereveiledning for deg med mye eller lite arbeidserfaring. For deg som ønsker en forandring og vil utvikle deg videre, eller for deg som er i en jobbsøkerprosess.

Det kan være gunstig å stoppe opp og evaluere egen arbeids- og livssituasjon ved flere anledninger i livet.

  • Er den jobben du har i dag en jobb du kan og vil fortsette med fram til pensjonsalder?
  • Har du helseutfordringer som tyder på at dagens jobb er for tung, eller står du av andre grunner i fare for å bli sykmeldt?

Det er da det kan være lurt å ta noen grep før kroppen blir helt utslitt. Providor har veiledere med god kompetanse og lang erfaring innen karriereveiledning som kommer arbeidstaker og arbeidsgiver til gode. Noen ganger hjelper det at en person utenfra bidrar til å synliggjøre all den kompetansen den ansatte faktisk har. Senter for seniorpolitikk anbefaler at enkelte seniorpolitiske tiltak bør settes inn allerede ved 45-års alder. Karriereveiledning kan da være et godt virkemiddel.


Karriereveiledning for ungdom (t.o.m. 25 år)
Valg av utdanning og studier man tar som ung, har stor betydning for veien videre i livet. Forskning viser at en av de viktigste årsakene til at elever dropper ut av videregående skole er at man har valgt feil studieretning. Ved valg av utdanning utover videregående kan det også være godt å få råd og veiledning for å føle seg tryggere på at man gjør et riktig valg.

Våre erfarne veiledere kan bistå med karriereveiledning for ungdom som skal velge studier til videregående skole eller universitet/høyskole. Vi kan også gjennomføre støttesamtaler for elever/studenter som står i fare for å falle ut av påbegynt utdanningsløp. Vi tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser og motivasjon og jobber med dette for at ungdommen skal bli tryggere i forhold til eget selvbilde og egne valg.

Karriereveiledning kan også være en fin gave til konfirmanten. Gavekort kjøpes i resepsjonen ved Providor.


Metoder vi benytter:

  • Dialogen er hovedverktøyet, i kombinasjon med ulike veiledningsmetoder basert på anerkjente karriereveiledningsverktøy
  • Vi kartlegger interesser, styrker og personlige egenskaper
  • Vi veileder og motiverer deg for veien videre

Dersom du er interessert i å høre mer om hvordan vi kan bidra med karriereveiledning for deg og/eller din bedrift ta gjerne kontakt med teamleder Mona E. Westvold, veileder Gry N. Bakken eller veileder Marion Bakkerud

Pris:

Karriereveiledning for ungdom – til og med fylt 25 år – kr. 2500,-
Karriereveiledning for voksne – fra fylte 26 år –  kr. 3500,-

Tjenesten inkluderer: 
  • Tilgang til karriereveiledningsprogrammet Work Interest Explorer (WIE),  Jobpics eller vip24
  • Tre veiledningssamtaler (á 45 min.)
  • Utskrift av rapport fra WIE/Jobpics/vip24 og handlingsplan

 

Erfaring fra en av våre «veisøkere»:

Mitt møte med Providor og karriereveiledning: "Etter flere år hvor jeg lurte mye på veien videre dukket Providor opp med et fantastisk tilbud. "Over regnbuen der er himmelen blå, Alle drømmer skal vise veien der du skal gå…." Står det å lese på deres hjemmeside.


Høsten 2012 ble jeg sykemeldt og en lengre periode med ro og hvile fulgte. Balansen mellom jobb og fritid var ikke lett å finne ut av, det har tatt meg flere år å komme dit jeg er nå. Mange bøker ble lest og mye ble prøvd. Mye av mine tanker kretset rundt hvem jeg var, mine egenskaper, mine verdier. Har jeg riktig jobb, bør jeg bytte jobb, hva trives jeg med og hva gjør slik at jeg ikke trives? Mange spørsmål som jeg trengte litt hjelp til å finne ut av. Etter litt søking på nettet havnet jeg på Providor Brumunddal sine sider, der fant jeg linken om karriereveiledning. Var dette noe for meg? Av og til er det lurt å stoppe opp litt, evaluere seg selv og gjerne få noen utenfra til å bli med på evalueringen.


Jeg sendte en henvendelse og det gikk ikke lang tid før jeg hadde første møte. Kombinasjonen mellom samtaler og egenarbeid hjemme var perfekt. Kartleggingsverktøyet tok for seg hele meg, hele døgnet. Både jobb, familie og fritid ble gjenstand for analyse og vurdering. En dyktig veileder geleidet meg gjennom min egen personlighet. Som mennesker er vi forskjellige, vi har alle forskjellige egenskaper og behov. Det å kunne få hjelp til å gå i dybden, finne mine behov, drømmer og mine egenskaper har vært utrolig verdifullt for meg. Nå vet jeg hva som gjør at jeg av og til sliter litt, jeg vet triggerpunktene. Når jeg vet dette vet jeg også hvordan jeg kan få hvile og energi, jeg har lært meg bedre å kjenne. Det har vært godt for meg å se meg selv fra flere sider, jeg tror også dette betyr noe for menneskene rundt meg. Når jeg har det bra kan jeg fungere bedre både i arbeidssituasjon og i familiesituasjon.

Vi mister av og til oss selv i dagens samfunn. Providor og karriereveiledning er en god hjelp til å finne seg selv, sine drømmer og dermed få lov å sette kursen på nytt."

Thor Kristian 2016