SykefraversSykefravær er en utfordring i mange bedrifter, og årsakene til fraværet er ofte sammensatt. Gjennom arbeid med tiltaket Funksjonsvurdering og våre øvrige tiltak har våre veiledere opparbeidet seg bred erfaring med sykefraværsarbeid. Ofte kan det hjelpe å få inn en person utenfra som både arbeidsgiver og den ansatte kan snakke med for å belyse situasjonen og komme med råd med tanke på bl.a. tilrettelegging og veien videre. Erfaring viser at jo tidligere denne prosessen kommer i gang, jo større er sannsynligheten for at den ansatte kommer tilbake i jobb. Providor kan bidra i denne prosessen.

Vi har i samarbeid med Ringsaker kommune gjennomført et forsøksprosjekt der målgruppen var ansatte med gjentagende sykefravær som befant seg i perioden mellom dialogmøte 1 (7 uker) og dialogmøte 2 (26 uker). Mye av fokuset i tiltaket rettet seg mot roller og forventninger på alle livets arenaer, ikke bare på arbeidsplassen, da det er summen av alle belastninger som gjerne har blitt for store.

I dette prosjektet bidro Providor med støtte til å utforme en plan for retur til jobb. Denne kunne eventuelt benyttes som et bidrag inn i dialogmøte 2 med NAV og arbeidsgiver. Innholdet var en systematisk gjennomgang av ressurser, muligheter og utfordringer i forhold til jobb. Vi gjennomførte jobbrelatert kartlegging av interesser, kompetanse, erfaringer og helsestatus.

Samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker
Vi innleder alltid med et møte hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og Providor deltar. Her går vi
gjennom hvilke forutsetninger som gjelder for den enkelte og hvilke rettigheter og plikter partene har. Etter gjennomført periode er det et nytt møte med arbeidsgiver, arbeidstaker og Providor, der erfaringene fra tiltaket gjennomgås, og planen videre presenteres.

Dersom du tror Providor kan bidra i sykefraværsarbeidet i din bedrift kan du gjerne ta kontakt med oss for mer informasjon. Vi vil gjerne bidra til å skreddersy en løsning som passer for bedriften. Dette kan være tiltak både individuelt eller i gruppe.