Boeker-tastaturUt av kunnskap gror nye muligheter!

Kompetanse blir stadig viktigere i dagens arbeidsmarked. Læringsrommet ved Providor kan gi deg faglig påfyll som gjør at du stiller sterkere i kampen om de ledige jobbene. Læringsrommet hos Providor kan tilby et sosialt og trygt læringsmiljø, der studenter som jobber med forskjellige fag blir en del av et fellesskap.

Læringsrommet er også en del av attføringsbedriften Providor, som har som hovedmål å bidra til å få flest mulig i arbeid. For å nå dette målet har vi et godt samarbeid med lokalt næringsliv, og i 2015 hadde våre deltakere arbeidspraksis i over 160 forskjellige virksomheter i Innlandet. Gjennom dette samarbeidet vet vi godt hva arbeidsmarkedet krever av kompetanse, og vi kan gjennom vårt nettverk også bistå deg på veien videre mot "drømmejobben".

Hva innebærer det å studere ved Læringsrommet?

• Vi tilbyr fleksibilitet i forhold til din livssituasjon, antall studiedager pr. uke avtales individuelt

• Du kan lære i et tempo som er tilpasset dine egne forutsetninger

• Våre studier har løpende oppstart, du kan starte når det passer for deg

• Vi har liten eller ingen ventetid

• Du får tilgang til en egen arbeidsplass med pc og programvare

• Vi gir praktisk tilrettelegging, f.eks. bestilling av kurs, eksamensoppmelding o.l.

• Du arbeider selvstendig ved hjelp av lærebøker, arbeidsoppgaver og programvare

• Du får et eieforhold til, og større ansvar for gjennomføringen av opplæringsløpet

• Du vil føle økt følelse av mestring og bli mer tilpasningsdyktig i en jobbsituasjon

Studietilbud

Sammen med våre samarbeidspartnere forsøker vi å skreddersy løsninger som er tilpasset dine behov. Vi kan bl.a. tilby:

• Kartlegging av grunnleggende ferdigheter innenfor lesing, skriving, matematikk og bruk av digitale kontorverktøy, og gi tilbud om opplæring på de områdene der den enkelte har sine utfordringer

• Opplæring i eBorger og Datakortet

• Enkeltfag til studiekompetanse

• Kurs i samarbeid med leverandører av fjernundervisning

• Kortere og lengre løp innen videregående studieretninger, fag- og høyskolestudier i samarbeid med private og offentlige utdanningsinstitusjoner

• Opplæring i basisferdigheter for minoritetsspråklige i kombinasjon med arbeidspraksis

• Veiledning vedrørende realkompetansevurdering

Hvorfor bør du velge Providor?

Vi har utdannede pedagoger som gir deg generell veiledning, følger opp framdriften i studiet og motiverer deg underveis. Det å ha et fast sted å møte opp gir struktur og trygghet i studiene og øker gjennomføringsevnen. Det gir også mulighet for å utveksle faglige og praktiske erfaringer med andre studenter, og du blir en del av et sosialt arbeidsmiljø. Hvis du er usikker på om du vil mestre en stillesittende kontorrelatert arbeidssituasjon, eller et lengre studieløp, vil en periode på Læringsrommet kunne være en fin utprøving for å avklare dette.

Dersom du er henvist fra NAV har vi dialog med din veileder om progresjon underveis, og om veien videre.

Som student på Læringsrommet kan du også benytte deg av Providors tilbud som:

• Gratis lunsj i Providors kantine

• Temaundervisning i bl.a. jobbsøking

• SMART® - kurs i personlig økonomi

• Gratis trening ved Fønix treningssenter

Læringsnettverket - Tilpasset læring for arbeidslivet

Providor er medlem av Læringsnettverket, som er et landsomfattende nettverk av attføringsbedrifter. Vi har valgt å satse på tilpasset læring, kompensatorisk opplæring og formalkompetanse for å gjøre deltakerne best mulig rustet for et moderne arbeidsliv. Læringsnettverket sikrer gjennom metodisk opplæring og sertifisering at kvaliteten i tilbudet ivaretas. Providor er i dag godkjent av læringsnettverket innen områdene:

128

 Praktisk informasjon: De fleste studentene ved Læringsrommet er henvist fra NAV, men tilbudet er også åpent for andre.

Utdanning ved Læringsrommet kan kombineres med enkelte andre arbeidsmarkedstiltak. Henvisningsskjema fås ved henvendelse til Providor.

-Vi har fokus på individuelle løsninger!

pdfLæringsrommet.pdf