Providor og ASKO Hedmark inngikk i 2015 et samarbeid om å søke Vox (Kompetanse Norge) om midler til opplæring fra tilskuddsordningen Kompetansepluss. Bakgrunnen for søknaden var at ASKO Hedmark så at ansatte hadde behov for å styrke kompetansen sin i å kunne kommunisere og formidle informasjon om virksomheten internt og eksternt. Etter at søknaden ble innvilget ble den første kursgruppen satt i gang høsten 2016, i Providors lokaler. Kursdeltakerne møtte til kurs 10 torsdager, med fire kurstimer hver gang, og kurset ble avsluttet med utdeling av kursbevis 8. desember.

Kurset har tatt utgangspunkt i Vox sine læringsmål i lesing og skriving, der det gjennomgående temaet for kurset har vært praktisk kommunikasjon i forhold til å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig, og forsvarlig, for å løse praktiske oppgaver. Kursdeltakerne har blitt kurset i hvordan de kan innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere informasjon på en god måte. Kursdeltakerne har vært godt motivert for kurset og ser fram til å bruke det de har lært videre i arbeidshverdagen sin hos ASKO Hedmark. De resterende kursgruppene skal etter planen gjennomføre tilsvarende kurs første halvdel av 2017.

BKA Asko

Kursinstruktør Eirik Lindberg sammen med kursdeltakerne