Providor arrangerte mandag 22.mai  KickOff for det nye arbeidsmarkedstiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT). Providor er den første leverandøren av dette tiltaket i Hedmark! Deltakere var ansatte ved NAV-kontorene på Hedmarken, Flyktningtjenesten i Stange, og Providor, og tema var hvordan vi kan samarbeide best mulig, slik at arbeidssøkere kommer i arbeid eller utdanning. Det ble en fin dag med mye engasjement! Takk til alle som deltok!

IMG 6378 2

IMG 6381

 Facebook 3