Inkluderingsdugnaden Innlandet er en konferanse som setter fokus på hvorfor det er så viktig å slippe til de som i dag står utenfor på arbeidsmarkedet, og hva arbeidsgivere kan oppnå med å åpne sine dører for personer med "hull i CV-en".
Providor har samlet mange dyktige foreragsholdere som fra ulike vinkler vil sette søkelys på temaet. Målet er at flere arbeidsgivere åpner sine dører og bidrar til å få flest mulig i arbeid.
Du kan bl.a. møte regiondirektør i NHO Innlandet, Jon Kristiansen; direktør i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering, Kenneth Stien; lærlingansvarlig i Veidekke, Asle Hermansen; avdelingsdirektør Anja Søberg i NAV Arbeidslivssenter og tidligere bedriftsleder Heidi Ropphaugen.
Foredragsholder, flyktning, "relasjonshøvding" og tidligere basketballspiller og "Mesternes Mester" Marco Elsafadi avslutter dagen med et tankevekkende og inspirerende foredrag.