Informasjon til våre deltakere i tiltakene AFT og VTA!                                                                                                                      

I forbindelse med de nasjonale tiltakene for å forhindre spredning av corona-viruset, er perioden der du ikke fysisk skal møte opp til tiltak forlenget frem til 17. april. Våre jobbkonsulenter vil fortsatt følge opp deltakere og arbeidsgivere gjennom telefon og digitale plattformer.🙂
Våre lokaler vil i utgangspunktet være bemannet hver dag, med begrenset åpningstid.
Det er ikke ønskelig at du oppsøker oss fysisk i denne perioden, men vi møtes gjerne digitalt til en kaffe !☕️