slider4

Ansatte

Bilde av kontakten
Daglig Leder
Bilde av kontakten
Drifts-/Markedsleder
Bilde av kontakten
Fag- og utviklingsleder Arbeid & Inkludering
Bilde av kontakten
Næringslivskontakt
Bilde av kontakten
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Avdelingsleder – Læringsrommet
Bilde av kontakten
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Fag- og utviklingsleder Kurs & Kompetanse
Bilde av kontakten
Avdelingsleder Jobbfrukt
Bilde av kontakten
Arbeidssleder produksjonsavdelingene
Bilde av kontakten
Jobb- og kurskonsulent
Bilde av kontakten
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Jobbkonsulent