slider4

Bilde av kontakten

Jan Tidemansen

Avdelingsleder – Læringsrommet
  • ">
  • 911 75 596

Jeg er utdannet adjunkt fra Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, i Hønefoss (i dag: Høgskolen i Buskerud), med pedagogikk, kontorautomasjon, organisasjon/ledelse og norsk som fag. Etter endt skolegang arbeidet jeg som konsulent i Stiftelsen Norsk Kulturarv, i to og et halvt år, før jeg begynte som avdelingsleder og instruktør i Skurdal Data og Kompetanse AS, på Rudshøgda. I dette firmaet arbeidet jeg med attføringskurs kombinert med dataopplæring, hovedsakelig datakortet. Etter ti og et halvt år på Rudshøgda begynte jeg i Providor, 1. september 2008, og var med å bygge opp studiesenteret Læringsrommet.

I Læringsrommet jobber jeg bl.a. med veiledning/instruksjon i bruk av standard kontorstøtteprogrammer (MS Office), generell veiledning av mennesker som jobber med yrkesrettede studier, skolefag på videregående nivå eller fag- og høyskolestudier, og basiskompetanseopplæring i grunnleggende regneferdigheter.

Jeg opplever arbeidet med veiledning/instruksjon av mennesker på attføring som meningsfylt og motiverende. Grunntanken min er å skape trygge rammer for den enkelte kursdeltaker slik at fokuset kan rettes mot det faglige innholdet. I Læringsrommet hos Providor mener jeg at betingelsene er på plass for å kunne lykkes med dette.

Send en e-post. Alle felt merket med stjerne (*) må fylles ut.