slider4


Hovedmål:
Providor skal bidra til å få flest mulig i arbeid

Visjon:

Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål

Verdibegreper:

Arbeidsglede
Respekt
Begeistring
Engasjement
Ivaretakelse
Deltakelse
 
Arbeidsglede
 • Vi skal skape mestringsopplevelser gjennom arbeid, sosial tilhørighet og verdiskapning
 • Vi skal gjennom effektivitet, arbeidsglede, kunnskap og erfaring oppnå resultater
Respekt
 • Vi skal vise tillit og stille krav ut i fra den enkeltes forutsetninger
 • Vi skal ta hensyn til miljøet rundt oss og utnytte ressursene, økonomisk og menneskelig
 • Vi skal gi alle en likeverdig behandling uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion og seksuell legning
 • Vi skal ta ansvar og holde det vi lover
 • Vi skal unne hverandre suksess og gjøre hverandre bedre
Begeistring og engasjement
 • Vi skal se muligheter, ha rom for å utfordre hverandre, komme med nye ideer og kontinuerlig jobbe med forbedringer
 • Vi skal se muligheter og skape tro på fremtiden
 • Vi skal gjennom motivasjon og entusiasme skape endringsvilje
Ivaretakelse
 • Vi skal være en trygg arena der den enkelte får mulighet til faglig og personlig utvikling
 • Vi skal gi råd og veiledning for å gi den enkelte et bedre grunnlag til å endre egen situasjon
 • Vi skal videreutvikle tilbud på bakgrunn av deltakernes behov
Deltakelse
 • Vi skal vise initiativ og våge å utfordre
 • Vi skal sammen med deltaker legge planer for veien videre. Det er den enkelte deltaker som foretar valg ut fra sin situasjon og tar konsekvensen av disse