Providor Arbeid & Inkludering AS har på grunnlag av strategiske valg, besluttet å avvikle selskapets avdeling for Reklametrykk.

Providor Arbeid & Inkludering AS er en arbeid- og inkluderingsbedrift, vi har som har formål om å få flest mulig mennesker med nedsatt arbeidsevne ut i arbeid eller utdanning. Selskapet har pr i dag to interne produksjonsavdelinger bestående av Reklametrykk og Jobbfrukt. Grunnet selskapets fokus på arbeid og formidling, vil det i fremtiden ikke være behov for mer enn en intern produksjonsavdeling.

Vi har i perioden etter beslutningen om avviklingen av avdelingen, vært i dialog med flere aktører for videre drift av trykkeriet. Vi kan nå informer om at vi har kommet til enighet med Lunna AS, som er en lokal aktør om virksomhetsoverdragelse. Providor vil ha full drift frem til overdragelsesdato, 1. april 2018. Vi hatt ryddig og god prosess med den nye leverandøren, og er overbeviste om at dette blir en god løsning for dere som kunder og leverandører.

Ny eier ønsker å fortsette drift i samme lokaler som tidligere, Strandveien 10B i Brumunddal. Ny eier overdrar råvarer, maskiner, utstyr, avtaler og kundeportefølje.

Ønsker med dette å takke for tilliten og samarbeidet vi har hatt med dere, og ønsker dere lykke til med den nye leverandør for fremtiden.

Har dere spørsmål mht avviklingen, så må dere gjerne kontakte daglig leder ved Providor AS, Erik Glorud, eller Henning Johannessen. Henning Johannessen fortsetter som avdelingsleder hos den nye aktøren.

Henning Johannesen:
Mobil: 930 06 014
e-post: