VTA

Gjennom tiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbyr Providor arbeid til personer som har, eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd, som ønsker å ha en jobb å gå til, men av ulike årsaker har behov for tilrettelegging og tett oppfølging i arbeidssituasjonen.

Providor har i dag en produksjonsavdeling som i hovedsak er bemannet av ansatte i tiltaket, i tillegg til enkelte servicefunksjoner. Det er også mulig og utføre arbeid ute i en ordinær bedrift, som ansatt i tiltaket ved Providor. Både deltaker og bedriften vil da få hjelp med oppfølging og tilrettelegging.

Kvalifisering og utvikling av den enkeltes ressurser og muligheter skal skje gjennom produksjon av varer og tjenester. Arbeidstid og arbeidsoppgaver tilpasses den enkeltes arbeidsevne. Providor har i dag 31 plasser i tiltaket.

Alle deltakere i tiltaket skal ha sin kvalifiseringsplan. Deltakerne skal selv være med på utformingen av planen, og oppfølgingen av denne.

Økonomi
Deltakere i tiltaket VTA blir ansatt ved Providor Arbeid & Inkludering. Han/hun mottar uføretrygd fra NAV. I tillegg utbetales en bonuslønn fra bedriften pr. arbeidet time. 

Varighet
Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal likevel jevnlig vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Innsøking
Dersom du kan tenke deg en VTA plass ved Providor må du kontakte NAV. Du kan også ta direkte kontakt med Providor for mer informasjon.