62 33 55 88
Ønsker du som arbeidsgiver en sparringspartner i arbeidet med sykefraværsoppfølging i din bedrift?
Et lavt sykefravær er lønnsomt for bedriften, ansatte og samfunnet som helhet. Har du oversikt over hva sykefraværet i din bedrift koster? Sjekk ut DNBs sykefraværskalkulator som raskt gir deg svar på dette.
 

Providor bistår private og offentlige virksomheter i sykefraværsoppfølging gjennom tiltaket funksjonsvurdering. Funksjonsvurdering er et godt virkemiddel dersom du har en ansatt som står i fare for å bli sykemeldt, er langtidssykemeldt eller som har et hyppig sykefravær. Det er arbeidsgiver som bestiller tjenesten, etter avtale med arbeidstaker.

En funksjonsvurdering er en prosess hvor målet er å bidra til å løse bakenforliggende årsaker til sykefraværet slik at arbeidstaker kan opprettholde eller etablere et aktivt arbeidsforhold. Fokus vil være på funksjon og arbeidsmuligheter på arbeidstakers arbeidsplass, ikke på sykdom og begrensninger.

Eksempler på kartlegging og vurderingsområder er:

  • Arbeidstakers kompetanse og muligheter
  • Arbeidstakers egenskaper, ressurser, verdier og interesser
  • Stillingens oppgaveinnhold, ansvarsområder og resultatkrav
  • Samarbeids- og kommunikasjonsstil på arbeidsplassen
  • Muligheter på arbeidsplassen
  • Lese-, skrive-, matematikk- og språkferdigheter ved behov 

Ved fullført funksjonsvurdering utarbeides en sluttrapport som skal godkjennes av arbeidstaker før den videreformidles til arbeidsgiver.

Mona Westwold

Ta kontakt med Mona E. Westvold for mer informasjon om tiltaket.

 

Erfaringer:
Ringsaker kommune har tiltaket Funksjonsvurdering gjennom Providor som et av mange virkemidler som kan tilbys ansatte som en del av sykefraværsoppfølgingen. Tiltaket benyttes i de tilfellene hvor alle andre virkemidler er tatt i bruk og/eller vurdert, og det anses som hensiktsmessig å trekke inn en ekstern aktør.

QM1"Ringsaker kommune benytter tiltaket funksjonsvurdering gjennom Providor som en del av den individuelle sykefraværsoppfølgingen for ansatte. Tiltaket benyttes i de individsaker hvor det er behov for en profesjonell vurdering av funksjonsnivået til den ansatte. Målet med tiltaket er å finne arbeid som den ansatte kan stå i over tid, til tross for sine helseplager.
Ringsaker kommune har samarbeidet med Providor en årrekke og har gode erfaringer med tiltaket funksjonsvurdering. Vi opplever at ansatte blir behandlet med respekt, og får god bistand og støtte i den krevende situasjonen de står i. Vi har også gode erfaringer med at mange av de ansatte kommer seg ut i arbeid igjen, og opplever mestringsfølelse. Providor er kreative og har et godt kontaktnett mot næringslivet, noe som er meget viktig  for den ansatte som er i en prosess med funksjonsvurdering." (Anita Vollum , HMS-rådgiver HR-avdelingen Ringsaker kommune)

I vanskelige sykefraværssaker hvor alt er prøvd og arbeidstaker og arbeidsgiver er rådville, kan man i samarbeid med NAV søke om tilskudd til ekspertbistand.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet