62 33 55 88

Noen ganger kan det være lurt å se på virksomheten med nye øyne for å få det beste ut av organisasjonen. Vet du hvilke ubrukte ressurser dine medarbeidere har? Ved å involvere de ansatte i prosessarbeid kan du oppdage et ubrukt potensial i organisasjonen.

Det er dokumentert at mennesker som bruker sine styrker

  • Er lykkeligere
  • Har det bedre med seg selv
  • Har høyere selvtillit
  • Har mer energi og er mer vitale
  • Opplever mindre stress
  • Vil med større sannsynlighet nå sine mål
  • Presterer bedre på jobben/skole
  • Er mer engasjert på jobben/skole
  • Utvikler seg selv og vokser raskere enn andre… (Kilde Linley m. fler)

Providor har erfaring med styrkebasert prosessledelse og coaching fra både egen organisasjon og oppdrag hos andre. Gjennom å fokusere på de ansattes og organisasjonens styrker kan vi bistå i organisasjonsutvikling ved f. eks. strategiarbeid, planarbeid eller arbeidsmiljøarbeid. Vi gjennomfører involverende prosesser og workshops for både små og store grupper, og kan også tilby lokaler som er godt egnet for formålet.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende informasjonsmøte!

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet