62 33 55 88

Providor er arrangør av flere arbeidsmarkedstiltak på oppdrag fra NAV. Vi har til enhver tid ca. 80 deltakere i våre tiltak, og mange er klare for å komme ut i en ny jobb. Våre kandidater er grundig kartlagt gjennom samtaler med jobbkonsulent, bruk av ulike kartleggingsverktøy, og i noen tilfeller arbeidstrening internt hos Providor. Kanskje en av våre kandidater er en perfekt match med din bedrift? Det er både trygt og kostnadsfritt å rekruttere gjennom Providor – og som arbeidsgiver tar du samfunnsansvar og blir med på inkluderingsdugnaden.

For å finne ut akkurat hvilken kandidat som kan være en god match, er vi avhengige av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere i offentlig og privat sektor. Gjennom en arbeidstreningsperiode får du som arbeidsgiver mulighet til å teste ut om kandidaten er den rette for din virksomhet, uten å ha noen kostnader ut over yrkesskadeforsikring.

Dersom både du som arbeidsgiver og kandidaten finner ut at dette fungerer, vil vi kunne hjelpe til med å forhandle om en ansettelse. Vi vil også kunne kontakte NAV dersom det er aktuelt å benytte noen av deres virkemidler.

Providor er en del av NHOs rekrutteringsstrategi Ringer i Vannet, som du kan lese mer om her. Vi har en egen næringslivskontakt/key account manager, slik at du som arbeidsgiver slipper å ha så mange å forholde deg til. Næringslivskontakten kartlegger bedriftene og har tett dialog med jobbkonsulentene, slik at vi har best mulig forutsetning til å finne rett person til din bedrift.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet