62 33 55 88

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi og oppfølgingsmetodikk utarbeidet av bransjeforeningen i Arbeid & Inkludering i NHO. Målet er at næringslivet skal få tilgang til godt kvalifiserte kandidater fra tiltaksbedriftene, og at kandidater som normalt ikke ville bli kalt inn til intervju får en mulighet i ordinært arbeid i næringslivet. Metoden er godt utprøvd, og nevnes ofte som et godt virkemiddel i Inkluderingsdugnaden. Grundig kartlegging av arbeidsgivers behov og kandidatens kompetanse, og tett oppfølging underveis i prosessen er viktige stikkord. For mer informasjon, kontakt veileder Anita Johansen som er hovedansvarlig for Ringer i Vannet satsningen ved Providor.

 

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet