62 33 55 88

Arbeidsforberedende trening (AFT)

I AFT er bestillingen viktig for at tiltaket skal bli mest mulig målrettet. Det skal gjennomføres en startsamtale, fortrinnsvis i løpet av den første uken av tiltaket, der bestillingen kan spisses.

Tiltaket har en varighet på inntil ett år, men kan forlenges med ytterligere ett år.

Det er for tiden ca.  en til to måneder ventetid i tiltaket.

For mer informasjon ta kontakt med Fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb (tlf. 472 38 846, e-post:  )

 

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til personer som mottar uføretrygd fra NAV. I VTA blir kandidaten ansatt i Providor. Det er ønskelig at kandidaten kommer til Providor for en samtale forut for henvisning, for å avklare om tilbudet er hensiktsmessig.

Tiltaket er varig, men det er en prøvetid på seks måneder. Merk at arbeidstakere i VTA som hovedregel bør kunne arbeide minst tilsvarende halv stilling. Kandidaten beholder uføretrygden fra NAV som hovedinntekt, men vil i tillegg motta en bonuslønn fra Providor.

For mer informasjon om innhold og ventetid, ta kontakt med Fag- og utviklingsleder Sigrid Grude Amb (tlf. 472 38 846, e-post: )

 

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet