62 33 55 88

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som står utenfor arbeidslivet og som er usikker på hva du kan eller vil jobbe med. Du er kanskje også usikker på hvor mye du klarer å jobbe. Gjennom AFT kan du få tilrettelagt veiledning, arbeidstrening, opplæring og oppfølging, med mål om å være i en ordinær jobb eller i utdanning når du er ferdig. Tiltaket kan vare inntil et år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Du får en jobbkonsulent ved Providor Arbeid & Inkludering som følger deg opp gjennom hele tiltaket. I tillegg vil næringslivskontakten ved Providor hjelpe til med å finne arbeidstreningsplass og forhandle om en ansettelse.

Tiltaket tilpasses deg og dine behov. Sammen med jobbkonsulenten lager du en plan for tiltaket. Denne kan bl.a. inneholde

  • Avklaring og kartlegging av ressurser
  • Karriereveiledning
  • Arbeidstrening i ordinær bedrift, eller internt ved Providor
  • Kurs/workshops
  • Opplæring

Dette er et arbeidsmarkedstiltak som leveres på oppdrag fra NAV. Det er NAV som må henvise deg til tiltaket.

Lenke til informasjon om AFT på nav.no

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet