62 33 55 88

Måten man søker jobb på har endret seg mye de siste årene, og mange kan ha god nytte av litt veiledning i forbindelse med jobbsøk. Providor arrangerer Jobbsøkerkurs på oppdrag fra NAV Hedmark. Kurset har en varighet på to uker. Det undervises i hvordan du skal håndtere alle steg i jobbsøkerprosessen frem til en arbeidskontrakt er signert. Vi fokuserer mye på hvordan du kan få fram dine styrker som arbeidstaker på best mulig måte. Dette gjøres gjennom undervisning, øvelser i gruppe og individuelt, og ikke minst ved å jobbe aktivt med jobbsøk på både utlyste og ikke utlyste stillinger. Ta kontakt med NAV dersom dette er noe for deg.

To-ukers digitalt jobbsøkerkurs mandag 11.05.2020. For informasjon, kontakt Jobb- og kurskonsulent Marit Ophus (tlf. 934 58 830, e-post: )

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet