62 33 55 88

Måten man søker jobb på har endret seg mye de siste årene, og mange kan ha god nytte av litt veiledning i forbindelse med jobbsøk. Providor arrangerer Jobbsøkerkurs på oppdrag fra NAV Hedmark. Kurset har en varighet på to uker. Det undervises i hvordan du skal håndtere alle steg i jobbsøkerprosessen frem til en arbeidskontrakt er signert. Vi fokuserer mye på hvordan du kan få fram dine styrker som arbeidstaker på best mulig måte. Dette gjøres gjennom undervisning, øvelser i gruppe og individuelt, og ikke minst ved å jobbe aktivt med jobbsøk på både utlyste og ikke utlyste stillinger. Ta kontakt med NAV dersom dette er noe for deg.

Det er for tiden ikke planlagt oppstart av nye Jobbsøkerkurs.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet