62 33 55 88

Er du usikker på hvilke yrker som kan passe for deg? Ønsker du å lufte tankene dine med noen som ikke kjenner deg, og som ikke har gjort seg opp en mening om hva du bør velge? Da kan du ha nytte av å gjennomføre en karriereveiledning!

Providor har over ti års erfaring med karriereveiledning. Vi benytter ulike kartleggingsverktøy for å kartlegge dine interesser, kompetanse og yrkesverdier. Kartleggingen følges opp av individuelle veiledningssamtaler. Karriereveiledning handler om å ta det riktige valget, enten det dreier seg om valg av studieretning på videregående, ved valg av høyere utdanning eller ved skifte av yrke. Du vil gjennom prosessen bli mer bevisst dine ferdigheter og kompetanse, egenskaper og styrker, samt muligheter når det gjelder utdanning og arbeidsliv. Målet er at du skal komme frem til hva som kan være et godt karrierevalg for deg. Vi hjelper deg også gjerne med å utarbeide en plan for veien videre.

Karriereveiledning er et tilbud til privatpersoner, men inngår også som en del av tilbudet i øvrige tiltak.

Ta kontakt med Mona E. Westvold for mer informasjon om tiltaket. og bestilling av time!

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet