62 33 55 88

Providor Arbeid & Inkludering kan tilby opplæring som en del av tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Opplæringen blir avtalt med NAV og din jobbkonsulent, og lagt inn som en del av din aktivitetsplan. Gjennom det vi kaller Læringsrommet gir vi tilrettelagt opplæring med individuell oppfølging og veiledning. Hos oss kan du blant annet jobbe med fag på videregående skole, nettbaserte kurs innen en rekke områder, grunnleggende dataopplæring og teorien til førerkortet.

Opplæringen gjennomføres i samarbeid med kjente leverandører som bl.a. Datakortet Norge. Du følger undervisningsopplegg digitalt og/eller i lærebok. I tillegg har du en studieplass ved Providor der du får tett oppfølging av våre pedagoger. Du får hjelp til å få på plass gode studievaner, og du blir del av et sosialt fellesskap.

Læringsrommet tilbyr også norskopplæring og grunnleggende lese- og skriveopplæring. Dette kombineres med tilrettelagt arbeid eller arbeidstrening.

Providor er medlem av Læringsnettverket, som er et landsomfattende nettverk av arbeidsinkluderingsbedrifter, som satser på opplæring. Læringsnettverket sikrer gjennom metodisk opplæring og sertifisering at kvaliteten i tilbudet ivaretas. Providor er i dag godkjent av læringsnettverket innen områdene:
Stempel DFLærrommlesSkrivStempel MNorsk

-Vi har fokus på individuelle løsninger!

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet