62 33 55 88

Providor har som mål å bidra til å få flest mulig i arbeid. Vi samarbeider tett med NAV og næringslivet slik at de som ønsker det skal få en mulighet til å bidra i arbeidslivet.

Vi vet at det er mange ulike grunner til at man ikke er i jobb, og derfor er det viktig at alle behandles individuelt.

Providor har ulike tilbud til deg som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, er sykmeldt, eller bare på jakt etter nye utfordringer. Vi leverer i hovedsak tiltak til NAV, men det er også mulig å ta kontakt som arbeidsgiver eller privatperson.

Providor benytter styrkebasert metodikk med fokus på dine interesser, det du mestrer og er flink til. Vi tenker at det er viktig å gjøre mest av dette, samtidig som du trener på det du har behov for å bli bedre på. Vi har et godt og sosialt miljø med plass for alle.

Under er en kort beskrivelse av våre tilbud.

 Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening er et tiltak for deg som står utenfor arbeidslivet og som er usikker på hva du kan eller vil jobbe med. Du er kanskje også usikker på hvor mye du klarer å jobbe. Gjennom AFT kan du få tilrettelagt veiledning, arbeidstrening, opplæring og oppfølging, med mål om å være i en ordinær jobb eller i utdanning når du er ferdig. Tiltaket kan vare inntil et år, med mulighet for forlengelse i ytterligere ett år.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Dersom du er uføretrygdet, men ønsker å ha en jobb å gå til, kan en varig tilrettelagt arbeidsplass ved Providor Arbeid & Inkludering være noe for deg. Arbeidstid og arbeidsoppgaver tilpasses deg, så langt det lar seg gjøre. Du kan jobbe i en av våre interne avdelinger, eller hos en av våre samarbeidspartnere. Som deltaker i tiltaket blir du ansatt ved Providor. Du mottar uføretrygd fra NAV som vanlig. I tillegg mottar du en bonuslønn fra Providor for den tiden du jobber. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Karriereveiledning

Er du usikker på hvilke yrker som kan passe for deg? Ønsker du å lufte tankene dine med noen som ikke kjenner deg, og som ikke har gjort seg opp en mening om hva du bør velge? Da kan du ha nytte av å gjennomføre en karriereveiledning! Providor tilbyr karriereveiledning til deg som skal velge studie- eller yrkesretning for første gang, og til deg som av forskjellige grunner står ved et veiskille med tanke på valg av yrke.

Opplæring i AFT og VTA

Providor Arbeid & Inkludering kan tilby opplæring som en del av tiltakene Arbeidsforberedende trening (AFT) og Varig tilrettelagt arbeid (VTA). Opplæringen blir avtalt med NAV og din jobbkonsulent, og lagt inn som en del av din aktivitetsplan. Gjennom det vi kaller Læringsrommet gir vi tilrettelagt opplæring med individuell oppfølging og veiledning. Hos oss kan du blant annet jobbe med fag på videregående skole, nettbaserte kurs innen en rekke områder, grunnleggende dataopplæring og teorien til førerkortet.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet