62 33 55 88

Dersom du er uføretrygdet, men ønsker å ha en jobb å gå til, kan en varig tilrettelagt arbeidsplass ved Providor Arbeid & Inkludering være noe for deg. Arbeidstid og arbeidsoppgaver tilpasses deg, så langt det lar seg gjøre. Du kan jobbe i en av våre interne avdelinger, eller hos en av våre samarbeidspartnere. Som deltaker i tiltaket blir du ansatt ved Providor. Du mottar uføretrygd fra NAV som vanlig. I tillegg mottar du en bonuslønn fra Providor for den tiden du jobber. Tiltaket er ikke tidsbegrenset.

Du får en jobbkonsulent ved Providor Arbeid & Inkludering som har ansvar for oppfølgingen, og sammen skal dere lage en kvalifiseringsplan der dere blir enige om hva tiltaket skal inneholde.

De fleste som er ansatt i VTA hos oss har sine arbeidsoppgaver inne på Providor med pakking eller utkjøring av jobbfrukt, montering, innsamling av tøy fra klescontainere, eller oppgaver innen ulike servicefunksjoner. Det er også mulig og utføre arbeid ute i en ordinær bedrift, med oppfølging fra Providor. Du er fortsatt ansatt i Providor, og både du og bedriften du jobber hos vil få hjelp fra Providor med oppfølging og tilrettelegging.

I tillegg til de daglige arbeidsoppgavene vil du også få tilbud om å delta på ulike aktiviteter som kurs, workshops og felles trening. Du kan også delta på våre opplæringstilbud.

Dersom du kan tenke deg en VTA plass ved Providor må du kontakte NAV. Du kan også ta direkte kontakt med Providor for mer informasjon.

Lenke til informasjon om VTA på nav.no

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet