62 33 55 88

Personvernerklæring for Providor AS, Providor Arbeid & Inkludering AS og Providor Kurs & Kompetanse AS

Her informerer vi om hvordan vi vil behandle personopplysninger etter lov om personopplysninger 2018.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er informasjon som kan knyttes til en bestemt person. Det kan for eksempel være telefonnummer, e-postadresse, bosted o.l. Opplysninger om hvordan en person bruker nettsidene våre regnes også som personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Providor AS har hovedansvaret for behandlingen av personopplysninger som samles inn om deg på våre nettsider, og er derfor å regne som behandlingsansvarlig. Det samme gjelder for formålstjenlige personopplysninger som blir samlet inn for å kunne ivareta deg som kunde eller leverandør.
Providor AS har inngått Databehandleravtaler med underleverandører som leverer tjenester til bedriften som medfører behandling av personopplysninger på vegne av bedriften. Eksempel på dette er IT tjenester og økonomi.
Er du deltaker på tiltak fra NAV hos Providor er det NAV som er behandlingsansvarlig og Providor Arbeid & Inkludering og Providor Kurs & Kompetanse AS har inngått en Databehandleravtale med NAV som beskriver hvilke opplysninger som kan samles, hvordan de skal behandles og oppbevares underveis i tiltaket samt rutiner for sletting når tiltaket er ferdig.

Hvordan informasjon innhentes

Providor AS samler inn personopplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider eller direkte kontakt mellom kunde/ leverandør og representant for Providor AS eller datterselskap. Det er frivillig for de som besøker nettsidene eller er i kontakt med bedriften på annen måte å oppgi personopplysninger i forbindelse med produkter og tjenester som vi leverer.

Eksempler på skjemaer hvor vi spør om personopplysninger på nettsiden er:

  • Forespørsler eller tilbakemeldinger via kontaktskjema
  • Bestilling av varer og tjenester via nettsiden
  • Ved påmelding til kurs, konferanser o.l.

Hvis du ikke ønsker å oppgi personopplysninger, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester.

Eksempler på informasjon som hentes inn: 

  • Firmanavn
  • Kontaktperson
  • Firmaadresse/fakturaadresse
  • Informasjon om din bruk av våre nettsider (eksempel, hvilke linker som besøkes, IP-adresse)

Formålet med innhenting av personopplysninger

Alle personopplysninger som blir innhentet av Providor AS skal kun benyttes til det formål informasjonen blir innhentet for å dekke. Vi samler inn personopplysninger for å kunne gi deg tilgang til våre produkter og tjenester, for å kunne sende relevant informasjon (f.eks. i et nyhetsbrev) og for å kunne ta kontakt og tilby våre tjenester og produkter.
Opplysningen innhentes kun for å kunne gi deg som person best mulig oppfølging, både som deltaker, kunde og leverandør.

a) Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og samarbeidspartnere
Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle bedriftskunder og samarbeidspartnere for markedsføring, salg, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å selge våre varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Henter vi inn personopplysninger fra andre, vil det som regel være snakk om kontaktopplysninger, stilling, funksjon og arbeidsgiver. Kilde for opplysninger vil oftest være kontaktpersonens arbeidsgiver. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt salg.

b) Kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører
Vi behandler personopplysninger om kontaktpersoner hos eksisterende og potensielle leverandører og samarbeidspartnere for forberedelser, administrasjon, dokumentasjon og oppfølgning. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som består i behovet for å kjøpe varer og tjenester. Vi lagrer og utleverer opplysninger også der vi har en rettslig forpliktelse til det, for eksempel etter bokføringsloven og skatteforvaltningsloven. Det er frivillig for kontaktpersoner om de vil gi oss kontaktopplysninger, men av og til er det en betingelse for å inngå avtale at vi mottar de opplysningene vi trenger. Vi kan lagre opplysninger så lenge vi mener det kan bli bruk for dem, for eksempel for å dokumentere forhold rundt innkjøp.

c) Ansatte
Vi behandler personopplysninger om våre ansatte for å administrere vårt personale, for å organisere virksomheten vår, samt å overholde lovkrav. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse som følger av at vi er arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven. Noen få opplysninger må vi behandle for å oppfylle forpliktelser vi har i avtalen med de ansatte.

Ansatte er nødt til å gi oss de opplysningene vi trenger for formålene nevnt ovenfor. Opplysninger blir lagret hos oss i elektroniske og fysiske personalmapper. Opplysninger er tilgjengelig kun for personalavdelingen og nærmeste leder. Opplysninger om navn og kontaktdetaljer er tilgjengelige for øvrige ansatte. Vi oppbevarer opplysninger så lenge ansettelsen varer.

d) Tidligere ansatte
Vi behandler personopplysninger om tidligere ansatte for å kunne dokumentere vår etterlevelse av plikter som arbeidsgiver hvis det skulle bli nødvendig. Opplysninger om tidligere ansatte vil også fremgå av avtaler, korrespondanse og annen dokumentasjon vi lagrer og bruker som del av virksomheten vår. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å dokumentere vår saksbehandling i egenskap av arbeidsgiver. Vi behandler opplysninger også fordi vi er rettslig forpliktet til det, for eksempel til å utlevere og lagre opplysninger etter bokføringsloven, skatteforvaltningsloven og a-opplysningsloven.

Vi lagrer opplysninger om personalforhold i inntil to år etter at ansettelsesforholdet opphørte. Opplysninger om at en person har jobbet hos oss og hvor lenge, lagrer vi i ubestemt tid.

e) Jobbsøkere
Vi behandler personopplysninger om jobbsøkere for å vurdere om de er egnet for den jobben de har søkt på. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår berettigede interesse i å ansette og i å dokumentere ansettelsesprosessen. Det er frivillig å gi oss opplysninger. De opplysningene du velger å gi oss, vil ha betydning for vår vurdering av søknaden. Vi lagrer opplysninger i inntil ett år etter at ansettelsesprosessen er avsluttet.

Når slettes opplysningen?

Providor AS har ulike rutiner for periodisk sletting og oppdatering av personopplysninger ihht til personopplysningenes formål.
Ønsker du at personopplysninger om deg slettes kan du sende oss en oppfordring om dette ved å kontakte oss på

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Les mer om bruk av informasjonskapsler på providor.no

Informasjonsdeling

Providor AS deler ikke personopplysninger med utenforstående tredjeparter med mindre Databehandleravtale er inngått. Da behandles personopplysningene på vegne av Providor AS.

Rettigheter for de registrerte

Du kan lese om dine rettigheter som registrert på Datatilsynets nettside.

Behandlingsansvarlige og kontaktinformasjon

Behandlingsansvarlig er Providor AS (org. nr. 974 422 506). Vår postadresse er Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal. Du kan også kontakte oss pr e-post eller telefon 62 33 55 88.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet