62 33 55 88

Ansatte i Providor

Bilde av kontakten
Erik Glorud
Daglig Leder
Bilde av kontakten
Olav Øverli
Drifts- og markedsleder
Bilde av kontakten
Sigrid Grude Amb
Fag- og utviklingsleder
Bilde av kontakten
Anita Johansen
Næringslivskontakt
Bilde av kontakten
Eilert Houmb
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Jan Tidemansen
Avdelingsleder – Læringsrommet
Bilde av kontakten
Marion Bakkerud
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Mona E. Westvold
Fag- og utviklingsleder
Bilde av kontakten
Eva Sendstad
Avdelingsleder Jobbfrukt
Bilde av kontakten
Jan Ove Lunna
Arbeidssleder produksjonsavdelingene
Bilde av kontakten
Marit Ophus
Jobb- og kurskonsulent
Bilde av kontakten
Lise Sand
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Haakon Stavenes
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Camilla Bekkevold
Jobbkonsulent
Bilde av kontakten
Heidi Bø
Næringslivskontakt

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet