62 33 55 88
Erik Glorud
Daglig Leder
901 38 030

Jeg er født i 1966, er opprinnelig Næsning. Tilbudet om å bli daglig leder i selskapet, som den gang het Ringsaker ASVO, medførte flytting fra Nittedal til hjemtraktene i år 2000.

Jeg har teknisk og økonomisk utdannelse fra henholdsvis teknisk fagskole i Kongsvinger og høgskolen i Hedmark, samt lederutdanning fra Forsvaret.

Av arbeidserfaring har jeg mange års praksis fra arbeid med mennesker med ulike typer bistandsbehov, blant annet fra Åkershagan sentralhjem, Brennaveien bosenter og Norsk Samson AS. I Forsvaret jobbet jeg som administrasjonsoffiser og instruktør ved Gardermoen Flystasjon. I tillegg har jeg vært utstasjonert som administrasjonsassistent i de norske FN-styrkene i Libanon, samt vært troppssjef for O/K tropp Ringsaker HV-05. Siden 1998 har jeg jobbet som daglig leder i henholdsvis Norsk Samson AS, Nittedal ASVO AS og Providor AS.

Ta kontakt med
Erik Glorud

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet