62 33 55 88
Eilert Houmb
Jobbkonsulent
412 47 911

Jeg har en variert arbeidsbakgrunn fra yrker som sjåfør, lagerarbeid, sagbruksarbeid, ekspeditør og kjøttskjærer. En stund jobbet jeg også i en aktivitetsgruppe ved Barnevernet i Ringsaker. Etter noen år som kjøttskjærer ble jeg langtidssykemeldt, og gikk over på yrkesrettet attføring. Jeg hadde et ønske om å jobbe med mennesker, og brukte derfor tiden på attføring til å utdanne meg som sosionom ved Høgskolen i Lillehammer. Etter endt utdanning i 2004, fikk jeg jobb i Tiltaksseksjonen i Sosialtjenesten på Hamar. Mine arbeidsoppgaver der var å hjelpe mennesker ut i kurs, arbeidspraksis og arbeid.

I april '08 begynte jeg i Prosjekt M på Hamar, – som var et rusforebyggende tiltak for ungdom. Prosjektet ble avsluttet i juni '09. 1. aug. 09 ble jeg ansatt hos Providor som veileder i Ungdomsgruppa. Nå jobber jeg som veileder i tiltakene AFT og VTA på Providor. Siden 2013 har jeg i tillegg jobbet som miljøterapeut i BUFETAT.


Mine fritidsinteresser er jakt, fiske, motorsykkel og birøkt. Jeg er sertifisert innen karriereveiledning, WIE, og er SMART-instruktør i personlig økonomi.

Ta kontakt med
Eilert Houmb

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet