62 33 55 88
Geir Vidar Lierhagen
Jobbkonsulent
960 41 850

Jeg er født i 1971, er utdannet tømrer, og har jobbet som industrisnekker, tømrer på større anlegg, og drevet selvstendig foretak. De siste ti årene har jeg hatt forskjellige oppgaver i Providor, med oppfølging av mennesker individuelt og i grupper.
Det å jobbe med andre mennesker, og bidra til at andre kan finne gode løsninger for seg selv videre i livet, har vært – og er – en fantastisk god motivasjon i arbeidshverdagen. Jeg jobber i dag som jobbkonsulent i tiltaket AFT, er sertifisert i Karriereveiledning (Karriereverktøy) og som FROG-trener. Jeg har kurs i Atferdsforstyrrelser (ADHD, Asperger) og løsninger i arbeid, Lettere psykiske lidelser i arbeid, og Basiskurs i attføring.

Ta kontakt med
Geir Vidar Lierhagen

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet