62 33 55 88
Jan Tidemansen
Avdelingsleder – Læringsrommet
911 75 596

Jeg er utdannet adjunkt fra daværende Statens lærerhøgskole i handels- og kontorfag, på Hønefoss
(i dag: Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Ringerike), med studiefagene pedagogikk, kontor­automasjon, organisasjon/ledelse og grunnfag norsk. Jeg begynte i Providor, 1. september 2008, og var med å bygge opp studiesenteret Læringsrommet.

I Læringsrommet jobber jeg bl.a. med generell oppfølging av deltakere som jobber med skolefag på videregående nivå, basiskompetanseopplæring i grunnleggende regneferdigheter, norskopplæring for minoritetsspråklige, oppfølging av deltakere som jobber med nettbasert førerkort­opplæring, veiledning og instruksjon i bruk av standard kontorstøtteprogrammer (MS Office) ol.

Jeg opplever arbeidet med veiledning/instruksjon av mennesker innen feltet arbeidsinkludering som meningsfylt og motiverende. Grunntanken min er å skape trygge rammer for den enkelte kursdeltaker slik at fokuset kan rettes mot det faglige innholdet. I Læringsrommet hos Providor Arbeid & Inkludering mener jeg at betingelsene er på plass for å kunne lykkes med dette.

Ta kontakt med
Jan Tidemansen

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet