62 33 55 88
Marion Bakkerud
Jobbkonsulent
402 39 871

Jeg ble ansatt som veileder hos Providor i 2008. Jeg har pedagogisk utdanning med videreutdanning i grunnleggende lese- og skriveferdigheter for voksne. Ved Providor Arbeid & Inkludering jobber jeg innenfor tiltaket Arbeidsforberedende trening og Varig tilrettelagt arbeid. Jeg jobber blant annet med karriereveiledning. Jeg er sertifisert i Karriereverktøy, Jobpics og Vip24. Videre jobber jeg også med basiskompetanseopplæring, hvor jeg tilrettelegger undervisningen etter individuelle ønsker og behov. Gjennom Læringsnettverket, i bransjeforeningen Arbeid  & Inkludering, er jeg sertifisert til å jobbe med lese- og skriveopplæring og minoritetsnorsk. Det er viktig for meg å skape mestring i et trygt og godt læringsmiljø, fylt med humor og glede.

Ta kontakt med
Marion Bakkerud

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet