62 33 55 88
Mona E. Westvold
Fag- og utviklingsleder
928 41 328

Jeg er utdannet sykepleier og har bakgrunn fra kirurgisk sengepost og bedriftshelsetjeneste. Jeg ble ansatt ved Providor i 2007 og jobbet i mange år som veileder. I 2017 gjennomførte bedriften en omorganisering med etablering av datterselskaper, hvor jeg ble ansatt som Fag- og utviklingsleder ved Providor Kurs & Kompetanse. Kombinert med oppgavene her, jobber jeg som næringslivskontakt ved Providor Arbeid & Inkludering. Mine ansvarsområder er ivaretakelse av funksjonsvurderinger og kompetanseplusskurs, samt karriereveiledning og gjennomføring av prosesser på oppdrag fra eksterne bedrifter. Som næringslivskontakt bidrar jeg i arbeidet med å kartlegge bedrifter, skaffe til veie praksisplasser og følge opp disse.

Jeg trives svært godt med varierte arbeidsoppgaver hvor jeg kan kombinere det å jobbe tett på andre mennesker og virksomheter, med mer administrative oppgaver. Det er viktig for meg at både enkeltindivider og virksomheter som kommer i kontakt med oss føler seg godt ivaretatt. Gjennom dette danner vi grunnlag for et godt samarbeid og gode løsninger for veien videre.

Jeg har sertifiseringskurs i Karriereveiledning, Rådgiveren og veilederen FS (Kartlegging av basisferdigheter i norsk og matematikk), samt Funksjonsvurdering for IA-bedrifter. Jeg har også tatt studiene "Utviklingsforstyrrelser og tilpasninger til arbeidslivet" og "Ernæring, levevaner og helse", samt innføringskurs i SIA-metodikk (Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning). I tillegg har jeg gjennomført Prosesslederstudiet i regi av Lent. Våren 2020 sluttfører jeg studiet Personalutvikling og ledelse ved Høgskolen i Innlandet.

Ta kontakt med
Mona E. Westvold

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet