62 33 55 88
Olav Øverli
Drifts- og markedsleder
922 47 183

Med bakgrunn som møbelsnekker ble jeg ansatt ved Providor i 1999. Da som arbeidsleder på snekkerverkstedet. Jeg har hatt ulike roller etter hvert som virksomheten har vokst og det har vært behov for å løse flere og andre oppgaver. Jeg har tidligere hatt roller som avdelingsleder og produksjonsleder før jeg ble drifts- og markedsleder i 2009.

Av arbeidserfaring og utdanning så er denne i hovedsak yrkesfaglig. Jeg har i voksen alder tatt etterutdanning innen ledelse på BI, med hovedfokus på markedsføringskanaler, situasjonsbestemt ledelse, personalledelse, HRM og bedriftsøkonomi.

Som drifts- og markedsleder har jeg drifts- og vedlikeholdsansvar av bygg, tekniske installasjoner, data og telefoni. I tillegg til å være daglig leders stedfortreder har jeg også virkeområder innen lønn, økonomi og hovedansvar for bedriftens markedsføring.

Ta kontakt med
Olav Øverli

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet