62 33 55 88
Svein Åge Torgersen
Jobbkonsulent
992 44 091

Jeg har ingen lang utdannelse, men har gjennom livets skole tilegnet meg mye erfaring. Jeg har en variert arbeidsbakgrunn fra yrker som: møbelsnekker i 23 år, skoleassistent ved Ringsaker videregående skole, skoleassistent/kontaktlærer ved tømrerlinja på Vargstad videregående skole, med elever med særskilte behov, sommervikar i omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede og som arbeidsleder ved treavdelingen ved Lillehammer ASVO.

Jeg ble ansatt ved Providor våren 2006 som arbeidsleder på treavdelingen. Fra høsten 2008 har jeg jobbet med tiltaket Grønn Trapp. Fra februar 2009 som avdelingsleder og fra høsten 2010 som veileder. Fra våren 2014 har jeg jobbet som jobbkonsulent i tiltakene VTA og AFT. Tiltakene skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å komme i arbeid eller utdanning.

Jeg har selv vært gjennom en periode i omskoleringstiltak gjennom NAV. Det har gitt meg GOD forståelse for brukerne som er tilknyttet de ulike tiltakene ved Providor. Jeg ser det som spennende og utfordrende å kunne bidra til at deltakere opplever mestring og når sine mål.

Jeg bor på et småbruk og bruker mye av fritiden min der. Jeg er glad i friluftsliv, sykkel, ski og gå turer i skog og fjell.

Ta kontakt med
Svein Åge Torgersen

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet