62 33 55 88
Eva Sendstad
Avdelingsleder Jobbfrukt
970 63 836

Jeg er utdannet aktivitør. Etter allmennfaglig videregående skole, gikk jeg på ulike formingslinjer som: søm, vev, tegning, møbelsnekring og aktivitør. Jeg har basiskurs i attføring.

Tidligere jobbet jeg som aktivitør ved Vang arbeidssenter i 10 år. Siden 1992 har jeg jobbet ved Providor, den gang Ringtoft, deretter Ringsaker ASVO og i dag Providor. Fra 2006 har jeg vært avdelingsleder ved fruktavdelingen, som sysselsetter 15 -20 personer. Jeg liker å jobbe med mennesker, er opptatt av at alle skal trives og føle mestring. Ved avdelingen gir vi arbeidstrening til mennesker i tiltakene AFT og VTA. Jeg bor på et småbruk, der jeg har hest og sau. Jeg er glad i å være ute i skog og mark, på ski, sykkel eller til fots.

Ta kontakt med
Eva Sendstad

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet