62 33 55 88
Marit Ophus
Jobb- og kurskonsulent
934 58 830

Født i 1972, oppvokst og bosatt på Hamar.

Bachelor fra Høgskolen i Hedmark, barnehagelærer. Videreutdanning som veileder/coach, innenfor arbeidsrett i ledelse og endringsarbeid.

Jobbet i barnehage, SFO og skole som pedagogisk leder og som styrer/leder i perioden 1999-2008. Fra 2008-2015 jobbet jeg i NAV som veileder, fagleder og avdelingsleder. Startet opp som veileder ved Providor august 2015. Har også hatt en kort periode som rådgiver i Forsikringsbransjen.

På Providor jobber jeg med ulike tiltak, kurs og i prosjekter.

Er sertifisert i «Karriereverktøy» og andre kartleggingsprogrammer.

Det som motiverer meg ved å jobbe med mennesker, er å bidra til endring og læring. Jeg benytter coaching som metode både individuelt og i gruppe.
Jeg liker å bruke naturen til å holde meg i form, liker å lese og er samfunnsengasjert.

Ta kontakt med
Marit Ophus

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet