62 33 55 88
Haakon Stavenes
Jobbkonsulent
99325936

Jeg kommer fra Lyngdal i Agder. De siste 16 årene har jeg bodd i Oslo. Høsten 2019 flyttet jeg med familien til Brumunddal og startet som jobbkonsulent i Providor. Av utdanning har jeg bachelor i idrettsvitenskap ved NIH. På UIO tok jeg lektorutdanning med fagkombinasjonen historie og samfunnsvitenskap.

Da jeg var 16 år ble jeg støttekontakt, siden det har jeg fortsatt å jobbe med mennesker. Jeg synes det å arbeide med mennesker både er motiverende og givende. Min erfaring er at når det skapes en god relasjonen, kan man få til mye.  På Providor arbeider jeg som jobbkonsulent i tiltakene AFT og VTA.  Jeg er sertifisert i Karriereverktøy og er kurset i karriereferdigheter, jobbmestring og karrierekompetanse.

I Oslo arbeidet jeg som miljøarbeider i en bolig i 8 år, før jeg begynte å undervise i skolen. Jeg har jobbet mest som kontaktlærer i barneskolen, men jeg har i løpet av tiden som lærer undervist på alle trinn i barneskolen, ungdomsskolen og på videregående. Jeg har også jobbet som avdelingsleder på en barneskole. 

Mine interesser er idrett og friluftsliv.

Ta kontakt med
Haakon Stavenes

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet