62 33 55 88
Sigrid Grude Amb
Fag- og utviklingsleder
472 38 846

Jeg har vært ansatt i Providor siden 2006. Jeg jobbet først som attføringskonsulent, før jeg i 2007 ble attføringsleder og en del av bedriftens ledergruppe. I forbindelse med omorganisering og etablering av datterselskap i 2017 fikk jeg rollen som fag- og utviklingsleder i Providor Arbeid & Inkludering AS.

 I dag har jeg mange og varierte arbeidsoppgaver. Det er mitt ansvar å følge opp det faglige arbeidet i Arbeid & Inkludering, og jeg har mye kontakt med NAV. Jeg har personalansvar for jobbkonsulenter og næringslivskontakt. I tillegg har jeg ansvar for Equass, som er bedriftens kvalitetssikringssystem for velferdstjenester. Jeg har også ansvaret for oppfølgingen av en del av de ansatte i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid.

Jeg er født i 1974, oppvokst i Brumunddal, men har bodd litt rundt omkring før jeg flyttet tilbake i 2006.

 Av utdanning har jeg en samfunnsfaglig bakgrunn med Cand. Mag. i statsvitenskap fra universitetet i Oslo, og en Mastergrad i internasjonal politikk fra det Amerikanske universitetet i Kairo, Egypt. I 2008 tok jeg etterutdanning i karriereveiledning.

Selv om jeg nå har jobbet lenge i Providor, har jeg fra tidligere variert arbeidserfaring. Under studietiden jobbet jeg i noen år i en dagligvarebutikk i Oslo. Jeg har også jobbet en del i avlastningsbolig for multifunksjonshemmede barn og unge, både i Brumunddal og i Oslo, i ferier og som bijobb. Etter endt utdanning jobbet jeg en kort periode i Utlendingsdirektoratet avd. Gjøvik, etterfulgt av nesten fire år som førstekonsulent ved Aetat Intro i Oslo.

Ta kontakt med
Sigrid Grude Amb

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet