62 33 55 88
Anita Johansen
Næringslivskontakt
952 23 170

Jeg har 17 års erfaring innen salg og markedsføring fra dagligvarebransjen og har i voksen alder utdannet meg til barnevernspedagog. Jeg har jobbet ved to barnevernsinstitusjoner før jeg i august 2008 ble ansatt ved Providor.

Jeg er ansatt som næringslivskontakt, og er hovedkontakten ut mot bedrifter. Mine hovedoppgaver er å kartlegge bedrifter, skaffe praksisplasser og forhandle arbeidsplasser.  I tillegg er jeg Key Account Manager (KAM) i prosjektet Ringer i Vannet. Tidligere var jeg veileder i tiltaket Arbeid med Bistand.

I løpet av min arbeidskarriere har jeg opparbeidet meg et bredt kontaktnett i forhold til bedrifter i Innlandet. Jeg trives svært godt med å få samarbeide med eksterne bedrifter og opplever det meningsfylt å kunne hjelpe mennesker tilbake til arbeidslivet.

Jeg er sertifisert innen karriereveiledning og er SMART-instruktør i personlig økonomi.

Ta kontakt med
Anita Johansen

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet