62 33 55 88

Jobbkonsulent

Providor Arbeid & Inkludering AS er en arbeidsinkluderingsbedrift i Brumunddal. Vi søker nå etter en medarbeider i 100 % stilling som jobbkonsulent. Stillingen er et engasjement til 30.06.21, med mulighet for forlengelse. Det ønskelig med snarlig tiltredelse.

Deltakere i tiltak ved Providor Arbeid & Inkludering henvises fra NAV. Målet er at deltaker etter endt tiltak er i arbeid eller utdanning. Som jobbkonsulent vil du være et bindeledd mellom arbeidssøker, NAV, aktuelle arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgavene består i kartlegging, oppfølging og veiledning, samt utarbeidelse av aktivitetsplan for den enkelte deltaker. Kartlegging og oppfølging av arbeidsgivere er også en stor del av jobben. Digitale løsninger i oppfølgingen brukes i økende grad, og det er viktig å beherske dette. Du må være komfortabel med å jobbe aktivt ut mot næringslivet for å etablere arbeidstreningsplasser, tilpasse arbeidsoppgaver og bistå med opplæring og oppfølging av den enkelte arbeidssøker.

Vi søker en person som har:

 • Interesse for og erfaring fra arbeid med mennesker
 • Et brennende engasjement for at andre skal lykkes
 • Høgskoleutdanning innen relevant fagområde
 • God kjennskap til arbeidsmarkedet og arbeidsgivers forventninger
 • Godt nettverk i lokalt næringsliv, og/eller gode forutsetninger for å etablere og videreutvikle nettverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode digitale ferdigheter, gjerne med erfaring fra utvikling og gjennomføring av digitale opplæringstilbud
 • Førerkort klasse B, og disponerer egen bil
 • Kjennskap til Karriereverktøy og Appreciative Inquiry som metode vil være en fordel

Personlig egnethet for jobben vil bli tillagt stor vekt. Personen vi søker er:

 • Samarbeidsorientert
 • Løsningsfokusert
 • Engasjert
 • Selvstendig
 • Fleksibel
 • Utadvendt
 • Omgjengelig
 • Lærevillig
 • Arbeidsom
 • Stabil

Det er viktig at du kjenner deg igjen i våre verdier:

 • Arbeidsglede
 • Respekt
 • Begeistring
 • Engasjement
 • Ivaretakelse
 • Deltakelse

Opplæring og veiledning vil bli gitt i et aktivt og målrettet miljø. Vi har fokus på å gjøre en best mulig jobb for våre deltakere og samarbeidspartnere, og vi er opptatt av faglig utvikling.

Vi kan bl.a. tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Bilgodtgjørelse etter statens satser
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

Søknad med CV sendes på e-post til senest 31. mai 2020.

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte Fag- og utviklingsleder i Providor Arbeid & Inkludering Sigrid Grude Amb på tlf. 472 38 846.

 • Den som ansettes må levere politiattest jfr. Lov om arbeidsmarkedstjenester § 21.

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet