62 33 55 88

Providor AS
Selskapet er et heleid kommunalt aksjeselskap hvor formål er investeringer i aksjer og andre verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal i tillegg yte tjenester og leie ut arbeidskraft til andre selskaper i konsernet.

Selskapet har to datterselskap, Providor Arbeid & Inkludering AS og Providor Kurs & Kompetanse AS. Providor AS eier 100 % av aksjene i begge selskap. I tillegg eier selskapet 15 % av aksjene i Mjøsfront, sammen med Topro AS (85 %).

Providor Arbeid & Inkludering AS
Selskapet er et datterselskap av Providor AS, som eier 100% av aksjene i selskapet. Formålet er å være arrangør av arbeidsmarkedstiltak, hvor hovedmålet er å motivere, kartlegge, kvalifisere og formidle arbeidssøkere til det ordinære arbeidsliv eller til utdanning. Selskapet skal også gi tilrettelagte arbeidsplasser for personer med varig nedsatt arbeidsevne.

Providor Kurs & Kompetanse AS
Selskapet er et datterselskap av Providor AS, som eier 100% av aksjene i selskapet. Formålet er å drive opplæring og konsulentvirksomhet.

Providor org     

 

 

arbeid inkludering

Logo: Ringer i vannet